حمایت از کسب و کارهای آنلاین

حمایت گلد لینک از کسب و کارهای مجازی

گلدلینک به منظور حمایت از کسب و کارهای انلاین در دوران رکود ایجاد شده و بر مبنای نظر سنجی اینستاگرامی از همکاران، تصمیم به کاهش قیمت 60 درصدی کلیه سرویس های لینک سازی خود از تاریخ 11 مهر 1401 گرفت.

از این رو کلیه همکاران فعال در حوزه وب و سئو سایت، می توانند سفارشات خود را با حداقل قیمت خریداری نمایند. سرویس های خریداری شده هیچ محدودیتی در تاریخ استفاده نخواهند داشت و همکاران هر زمانی بخواهند می توانند از سرویس های خود استفاده کنند.

امید است این حمایت جزیی گلدلینک، بتواند تسکین دهنده دردهای کسب و کارهای آنلاین از تصمیمات به ناحق تاخیذ شده باشد.

روند کاهش قیمت 60 درصدی را تا تاریخ 15 دی 1401 ادامه دادیم و به ناچار با افزایش نرخ ارز، بالاجبار این درصد را از 60 به 30 تغییر دادیم تا همچنان حامی کسب و کارهای انلاین و جامعه سئو ایران باشیم.

لازم به ذکر است با توجه به میزان کاهش قیمت، قوانین مربوط به سطوح کاربری تا پایان نا مشخص این حمایت به حالت تعلیق درآمده است.